login
FoxOBN
— The Foxboro Old Boy Network

Het Foxboro Museum Project

Museum Soest is de plaats waar sinds begin 2015 een tentoonstelling is ingericht over de jaren dat Foxboro Nederland NV de grootste werkgever was binnen de gemeente.

Foxboro Nederland NV, opgericht 12 maart 1959, was de Nederlandse vestiging en het Europese hoofdkantoor van The Foxboro Company, een wereldwijd leidende leverancier van meet- en regelapparatuur voor de procesindustrie. Daarbij kan worden gedacht aan de petrochemische industrie, papierindustrie, voedingsmiddelen, farmacie, etc. Waar op grote schaal wordt gefabriceerd, wordt gewerkt met Foxboro apparatuur en systemen. En dat sinds het begin van de vorige eeuw, toen het bedrijf werd opgericht in Foxborough, Massachusetts, USA.

Voor wie bij "de Fox" heeft gewerkt, is de tentoonstelling een feest van herkenning. Wie het bedrijf niet heeft gekend, zal zich verbazen over de omvang van de industriële bedrijvigheid die zich afspeelde binnen deze gemeente. De uitstalling van prenten, documenten, foto's en apparatuur geven er een prima indruk van.

Foxboro verdween in 1991 uit Soest nadat het bedrijf werd overgenomen. Een projectgroep bestaande uit leden van FoxOBN heeft de schouders eronder gezet en de tentoonstelling tot stand gebracht, waaruit maar blijkt dat Foxboro nog diep in de harten van oud-medewerkers blijft voortleven.

Begin 2015 was de eerste fase af: de tentoonstelling werd geopend in de laatste week van 2014. De tweede fase werd geopend op 11 maart 2016, als onderdeel van een grotere tentoonstelling met als onderwerp "Industriëel Erfgoed in Soest".

Op de website van het Museum Soest is meer informatie te vinden over openingstiijden.

Een bezoek waard!